Login

Register

FACEBOOKGOOGLE Create an Account
Retrieve Password
Back to login/register

ИМА ПАЗАРНИ РЕШЕНИЯ НА „КАЗУСА КТБ“!

Институтът за свободен капитализъм „Атлас“ оценява като напълно ненужна актуализацията на държавния бюджет за 2014 г., с която България ще поеме 3,4 милиарда лева нов държавен дълг. Нито в мотивите на правителството, нито при приемането на актуализацията на първо четене, бяха представени конкретни данни, които да аргументират тази нужда. С „аргументи“ като дефицита в здравната каса, който не се покрива от актуализацията на нейния бюджет, или спасяването на КТБ от фалит, който чисто технически не може да стане по-рано от края на тази година, се прикрива истинската цел на актуализацията – „спасяването“ на КТБ с пари на данъкоплатеца чрез приемането на специален, откровено лобистки и поръчков закон. Най-точното му име би било „Законът Пеевски“.

За съжаление внушението, че КТБ може да се спаси само с държавни пари, дойде от БНБ! Експерти на банката са и автори на бъдещия „Закон Пеевски“, който вероятно ще бъде приет след изборите на 5 октомври 2014 г. Неприкрита цел на този закон е да не се прилагат възможностите за уреждане на проблема с КТБ, предвидени в Закона за кредитните институции, Закона за гарантиране на влоговете в банките и Закона за банковата несъстоятелност, които позволяват да се избегне ангажирането на държавен ресурс.

Бъдещото извънредно законодателство далеч не е обичайна практика в ЕС в такива случаи, както се опитват да ни убедят. Наистина, през последните години в съюза се приложиха непазарни решения за спасяване на финансови институции, но в контекста на системна криза, която засегна не толкова влогонабиращи банки,колкото други финансови институции, „нагълтали се“ с токсични финансови деривативи.

КТБ не е обречена. Не е нужно нито държавата да я спасява, нито банката да фалира и активите й да бъдат разпродадени на парче. Има и трета, истински добра възможност:да бъде спасена с пазарни механизми. Експерти на Института за свободен капитализъм „Атлас“ предлагат следния план за действие в четири стъпки:

1. Състоянието на банката да бъде оценено по време на специалния надзор, и на базата на тази оценка да се увеличи капитала й, а акциите да се предоставят на Фонда за гарантиране на влоговете по ниска, надзорно сконтирана цена, съответна на натрупаната загуба. Тази оценка трябва да бъде направена от квесторите и от БНБ.

2. Фондът за гарантиране на влоговете да влезе в банката като мажоритарен акционер, да направи собствена оценка, и да раздели активите и задълженията в два пакета. Първият пакет да съдържа гарантирани влогове и добри активи, вторият пакет – негарантирани влогове и сметки и съмнителни активи.

3. Добрият пакет да се предложи на търг на група от големи, надеждни банки, които искат да разширят пазарния си дял и да придобият нови клиенти. Най-подходяща би била схемата „покупка плюс поемане“. При реализиране на тази схема Фондът за гарантиране на влоговете ще си спести плащане на гарантираните влогове. За да се подпомогне банката купувач, може да й се предостави заем от Фонда или от държавата.

4. Остатъчният втори пакет също може да бъде предложен за продажба и поемане пак на търгов принцип при по-ниска цена, съответно степен на удовлетворяване на вложителите. При действащото законодателство това може да стане чрез продажба на остатъчното банково предприятие след отнемане на лиценза и иницииране на банковата несъстоятелност.

И двете продажби  трябва станат максимално бързо, за да не се  обезценяват активите на банката като предприятие. И при двете продажби ще се прилага критерия на Закона за банковата несъстоятелност при продажбата на фалиралата банка като предприятие: кредиторите на банката да не се поставят в по-неблагоприятно положение в сравнение с това, което биха имали при ликвидация на активите и разпределение на осребрените суми.

Нека припомним, че всички процедури за фалирали банки в периода 1996-1997 г. приключиха с продажби на фалиралите банки на действащи банки, макар и доста години след отнемане на лицензите. Натрупаният тогава опит може да бъде използван в решаването на „казуса КТБ“.

Така ще спечели не един човек или една партия, а цялата нация.

София, 29 юли 2014 г.

август 24, 2016

0 responses on "ИМА ПАЗАРНИ РЕШЕНИЯ НА "КАЗУСА КТБ"!"

Leave a Message

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Институт за свободен капитализъм Атлас

Atlas Laissez Faire Institute - ALFIФорма за запитвания:

6 + 7 =
top
Copyright © 2016, Институт за свободен капитализъм "Атлас". При цитиране и препубликуване на статии от сайта позоваването на източника е задължително.
X