• LOGIN
  • Нямате артикули в количката.

Login

Register

FACEBOOKGOOGLE Create an Account
Retrieve Password
Back to login/register

Буквар на свободата

ПРОЕКТ „БУКВАР НА СВОБОДАТА“

бугвар_на_свободата_книга_tЦелта на проекта е да запълни информационния вакуум сред младите хора, като им дадем систематизирани базови знания за същността на свободния пазар и механизмите, по които той функционира, за неговата етика и философия, за да се създаде критична маса от млади хора с предприемаческа нагласа. Младите хора  в България трябва да научат повече за Свободата – както като предпоставка за устойчиво и проспериращо общество, така и като единствено подходящата среда за създаването на богатство. Просперитетът е възможен единствено благодарение на предприемачите, на бизнес и на интелектуалния елит на страната. Младите хора на България са в неговата основа.

Съставянето и разпространението  на диск „Буквар на свободата” ще събере текстове от класическото наследство на либерализма, допринасяйки за по-доброто разбиране  на неговата същност, на ценностите на Свободата, механизмите на работа и етиката на свободния пазар; ще насочи вниманието им към съвременни предизвикателства пред свободата и ще се опита да погледне към бъдещето на либерализма.

Интернет има един съществен недостатък – читателят трудно може да схване общата картина, историческия контекст на конкретните събития. Ето защо краткото описание на идеите им с добре подбрани откъси от техни произведения ни дава възможност да разберем защо те са повлияли на хода на националната и световна история.

Този диск за първи път в България ще събере някои от най-известните трудове на най-изтъкнатите философи, учени и преподаватели, развивали през вековете идеите за свободното общество.Дискът няма амбицията да направи изчерпателен преглед на литературата по въпроса, която е огромна.Това е подборка от някои от най-известните трудове на най-изтъкнатите философи, писатели и учени, развивали подобни идеи. Текстовете в нея обясняват най-общите интелектуални концепции и предизвикателства, както и приложението им в политиката.

Дискът е предназначен за студентите по икономика, философия, политически науки, право, история и дипломация. Той би представлявал интерес и за всички млади хора, които се интересуват от успешните икономически и политически модели за развитие на обществото, модели, които водят до икономически растеж и намаляване на бедността. В диска по хронологичен ред ще бъдат представни откъси от произведения на Лао Дзъ, Джон Лок, Алексис Дьо Токвил, Джон Стюарт Мил, Фредерик Бастиа, Тодор Икономов, Константин Стоилов, Фридрих Хайек, Лудвиг фон Мизес, Айн Ранд, Милтън Фридман, Джордж Рейзман, мъри Ротбард, Майкъл Новак, Марио Варгас Льоса. Преди всеки откъс ще има кратко представяне на авторите.

Съдържанието на диска ще бъде общодостъпно на сайта на проекта, който ще сложи началото на   Виртуален образователен център в който ще има онлайн – библиотека с учебни материали  и помощна литература. Целта на библиотеката е да предостави свободен достъп до стотици, а в перспектива – хиляди заглавия относно индивидуалната свобода, конституционно ограниченото правителство, и сводония пазар, с образователни цели.

Предстои разработването на интерактивен уеб образователен портал, използван за дистанционно обучение и съхранение на учебния материал. Системата ще включва модули със свободен и регулиран достъп и интеграция на онлайн приложения на трети страни. Ще бъде разработена персонализирана платформа за дистанционно обучение и онлайн дискусии, базирана на водещи софтуерни решения в тази област.

ноември 15, 2011

0 responses on "Буквар на свободата"

Leave a Message

Copyright © 2016, Институт за свободен капитализъм "Атлас". При цитиране и препубликуване на статии от сайта позоваването на източника е задължително.
X