Login

Register

FACEBOOKGOOGLE Create an Account
Retrieve Password
Back to login/register

За нас

Кои сме ние?

Институтът за свободен капитализъм „Атлас” е независимо и неполитическо сдружение, което си поставя идеални цели. Създаден в София на 25 март 2010 г., Благовещение, от 13 предприемачи, икономисти, политолози и журналисти.

Мисия

Мисията на Института за свободен капитализъм „Атлас“ е да съдейства за по-доброто разбиране и по-широкото приложение на принципите на разума, рационалния личен интерес, индивидуалните права и капитализма laissez-faire в българската икономика и политика.

Формираното по този начин обществено прокапиталистическо съзнание ще помага на хората да осмислят своя политически избор и ще става все по-мощен фактор в обществено-политически живот на страната.

CircleLogo

ЧЗВ

Проекти

Събития

Присъдинете се

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИЯ ЕКИП:


Калин Манолов

Председател на УС на Института за свободен капитализъм Атлас, журналист и издател.

Valeri-Dimitrov

Проф. Валери Димитров

Член на УС на Института за свободен капитализъм Атлас, икономист.

lubomir talev

Любомир Талев

Член на УС на Института за свободен капитализъм Атлас, юрист.

Въпроси и отговори

Какво представлява Института за свободен капитализъм „Атлас”?

Институтът за свободен капитализъм „Атлас” е независимо и неполитическо сдружение, което си поставя идеални цели. Членовете на Института за свободен капитализъм „Атлас” са хора, постигнали успех в своята област чрез труда и инициативността си, а не чрез използване на държавни властови ресурси, корупционни практики и връзки със „сенчести” групировки. Те не съществуват, за да „служат” на другите – цел на техния живот е техният собствен и на семействата им просперитет. Единствено по този начин постепенно ще се издигне благосъстоянието на цялото общество.

Какво представлява капитализмът laissez-faire?

Това е политико-икономическа система, основана върху частната собственост върху средствата за производство, при която ролята на държавата е ограничена до защита на правата на индивидите от използване на физическа сила. Тези права се защитават чрез писмена конституция, ефикасно разделение на властите и най-вече чрез върховенство на закона, чиято основна функция е да въздава справедливост.

Каква е мисията на Института за свободен капитализъм „Атлас”?

Мисията на Института за свободен капитализъм „Атлас” е моралната защита на капитализма. Моралната защита на капитализма се основава на идеята, че индивидът е в правото си да служи на своето собствено добро. Една убедителна визия за общество, основано на индивидуализма, може да бъде постигната единствено чрез трансформиране на борбата за свобода в морална защита на капитализма. Днес, когато много правителства убеждават обществата си, че капитализмът е нестабилна система, осъдена периодично да преживява такива и дори още по-сериозни кризи, и лансират възгледа, че държавата трябва да играе по-голяма роля в икономиката, капитализмът се нуждае се нуждае именно от морална защита. Има право на нея, защото по природа е морален. А тъй като се основава на доброволни договаряния между хората – и благороден. Защитавайки моралното превъзходство на капитализма, ние защитаваме себе си, своя труд, и своето и на децата си бъдеще.

Каква е идейно-философската основа на Института за свободен капитализъм „Атлас”? В какво вярват неговите членове?"

Повече от 20 години капитализмът в България се представя изопачено, за да се дискредитира. А капитализмът е единствената социална система, признаваща индивидуалните права. Институтът за свободен капитализъм „Атлас” ще работи за създаването на общество, в което интелектуалният елит на нацията е здраво стъпил върху реалността и е в състояние да генерира полезни, практически изпълними идеи, а хората на бизнеса имат морално аргументирана обосновка на дейността си и на принципите, от които се ръководят в деловото си ежедневие.

Какви са целите на Института за свободен капитализъм „Атлас”?"

  • Подпомагане разбирането и утвърждаването на принципите на разума, рационалния личен интерес, индивидуалните права и капитализма laissez-faire.
  • Подпомагане утвърждаването на свободното предприемачество и частната инициатива като основно средство за личния и обществен напредък.
  • Осъществяване на независим граждански мониторинг над държавни, областни и общински органи и институции.

Как ще осъществява Институтът за свободен капитализъм „Атлас” своите цели?

Чрез 1. Разработване на образователни програми, чрез които институтът ще намира, обучава и подпомага желаещите задълбочено да разберат идеите на капитализма laissez-faire и разработените от ИРКА проекти. 2. Издаване на печатни материали за популяризиране на идеите, дейностите и научно – изследователската дейност. 3. Обучителни и издателски програми, чрез които идеите на капитализма laissez-faire ще се разпространяват и приложат в обществото. 4. Провеждане, възлагане и подпомагане на проучвания и научни изследвания върху философията на Айн Ранд – обективизма. 5. Публикации в български и чуждестранни периодични издания, както и издаването на собствен ежемесечен бюлетин. 6. Изготвяне и поддръжка на интернет сайт, цялостно интернет и медийно присъствие на ИРКА, позволяващо на всеки достъп до информацията за дейността му. 7. Организиране и провеждане на симпозиуми, семинари, конференции, лекции, работни практики и други национални, и международни срещи, насочени към реализиране и подпомагане на целите на ИРКА. 8. Разработване – самостоятелно и съвместно с други български и международни организации, имащи сходни цели – на нови концепции и стратегии за развитието на свободния пазар в страната. 9. Създаване и поддържане на ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРАКТИКИ – за изследвания, обучение и практики в страната и чужбина.

Имате други въпроси?

Имате други въпроси?

Институт за свободен капитализъм Атлас

Atlas Laissez Faire Institute - ALFIФорма за запитвания:

3 + 6 =
top
Copyright © 2016, Институт за свободен капитализъм "Атлас". При цитиране и препубликуване на статии от сайта позоваването на източника е задължително.
X