• LOGIN
  • Нямате артикули в количката.

Login

Register

FACEBOOKGOOGLE Create an Account
Retrieve Password
Back to login/register

Обучение по набиране на средства (Фъндрейзинг)

Как да набираме средства за нашата организация?


7382239368_ba418d5b73

На 14 май 2016, събота, Институт за свободен капитализъм АТЛАС организира интерактивно обучение, с практическа насоченост по набиране на средства (фъндрейзинг).За да бъде ориентирано обучението спрямо очакванията на аудиторията се провежда анкета сред участниците. Попълването на анкетата е регистрация за обучението.

Основни теми:

1. Основни понятия и въведение в темата
2. Седемте стъпала …и други основополагащи принципи
3. Техники и конкретни съвети за набиране на средства

Очаквани резултати :

  • повишена мотивация да полагат усилия в тази предизвикателна сфера
  • базисни знания и умения за набиране на средства при реализацията на значими проекти и програми на организацията
  • запознати с принципите, методите и инструментите за набиране на средства
  • повишено знание и компетентност за различните възможности и източници за набиране на средства
  • повишена компетентност за разпознаване на дарителската нагласа и поддържане на ефективни и устойчиви отношения с дарители и съмишленици
  • повишени умения да разработват план за набиране на средства за дейности и каузи на организацията, като обвързват цели с резултати и определят коректно необходимите финансови средства

Такса за участие: 25 лв
Необходимо е участниците да попълнят предварителната анкета: тук
Краен срок за попълване на анкетата: 01 май 2016

Местата са ограничени!

˟Обучението е без такса участие за членове на Институт за свободен капитализъм АТЛАС с платен чл. внос за 2016

Адрес: бул. Драган Цанков 36, Интерпред, София, 3 ет. зала Шоурум
Обучението ще протече в четири сесии по 90 минути всяка.
Начало: 10:30 часа. Почивка за обяд: 13:30 – 14:15

За информация и допълнителни въпроси: info@atlas-bg.eu

Трендафил Меретев

Директор на Фондация Лумос – клон България. Ръководи екип от 13 души и носи отговорност за изпълнението на дейностите на фондацията в България. Лумос е международна организация, която помага на държавите да затворят институциите, да съберат отново децата със семействата им и да предоставят услуги, които подкрепят семействата в общността. Това означава, че потребностите на децата – за обич, грижа, добро здраве и образование, са на първо място.

От 2008 до края на 2013 г. Трендафил Меретев е Ръководител на програма Глоб@лни библиотеки – България, където ръководи Звеното за управление на програмата, което се състои от 20 служители и носи цялостна отговорност за развитието на програмата в страната. „Глобални библиотеки България“ е партньорска организация, подпомагаща 960 обществени библиотеки в цялата страна да предоставят свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за всички граждани, но най-вече на деца, младежи и възрастни, които са лишени от достъп.
Преди да се присъедини към Програма „Глоб@лни библиотеки”, г-н Меретев е директор на българската Национална Асоциация Дебати, където отговаря за цялостното управление и координация на дейностите по програма „Дебати” в страната.

Г-н Меретев също така е работил в продължение на четири години за Фонд за младежки инициативи 2000 към Институт „Отворено общество” като национален координатор и е отговарял за координацията и мониторинга на дейностите на Фонда в България, както и за управлението на комитета за оценка и процеса на оценяване на предложения.

Трендафил Меретев има значителен опит като експертен оценител и специалист по мониторинг на програми, финансирани от Европейския съюз, като е оценявал проектни предложения по програма „Гражданско общество” и е следил изпълнението на проекти. Трендафил има повече от 25 години опит като обучител в различни сфери: интерактивно обучение, екипност, човешки права, публична реч, решаване на конфликти, междукултурно общуване и интерация, творческо решаване на проблеми, лична ефективност, тренинг на треньори, гражданско участие, стратегическо планиране, набиране на средства и др.

Има магистърска степен по психология от Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

април 22, 2016

0 responses on "Обучение по набиране на средства (Фъндрейзинг)"

Leave a Message

Copyright © 2016, Институт за свободен капитализъм "Атлас". При цитиране и препубликуване на статии от сайта позоваването на източника е задължително.
X