Login

Register

FACEBOOKGOOGLE Create an Account
Retrieve Password
Back to login/register
Списъкът не съдържа събития към момента

Кои сме ние?

За нас

Институтът за свободен капитализъм „Атлас“ е независимо и неполитическо сдружение, което си поставя идеални цели.

Създаден в София на 25 март 2010 г., Благовещение, от 13 предприемачи, икономисти, политолози и журналисти.

Мисия

Мисията на Института за свободен капитализъм „Атлас“ е да съдейства за по-доброто разбиране и по-широкото приложение на принципите на разума, рационалния личен интерес, индивидуалните права и капитализма laissez-faire в българската икономика и политика.

Манифест 

За принципите и възможностите на Капитализма Андрю Бърнстийн
Капитализмът  е единствената система, основана на принципа, че всеки индивид притежава  собствения си живот. Капитализмът е  единствената социална система, в която  индивидите са свободни да преследват своя рационален личен интерес, да притежават собственост и да се възползват напълно от своите действия. Той свързва в едно индивидуалните права, ограничената държавна намеса и политическата, интелектуалната, и икономическата свобода.

Колкото по – капиталистически ориентирана е една култура, толкова по – големи са нейните свободи и богатство

Това е оценката на историята. Само за два кратки века капитализмът издигна жизнените стандарти на хората до нива, които бяха немислими преди. Често се забравя днес, че Европа приличаше на страна от Третия свят – разкъсвана от глад, чума и неописуема бедност. Но не за дълго.

Кога за последен път е върлувал глад в някоя капиталистическа нация – независимо дали в Западна Европа, Северна Америка или Азия? Съединените американски щати никога не са страдали от недостиг на храна в своята история. Капитализмът създаде изобилие, непознато дотогава в човешката история, позволяващо на стотици милиони хора да живеят днес по – добре, отколкото царете в миналото.

По – малко капитализъм означава повече бедност

Но некапиталистическите общества – фашисткия, социалистическия, военния или теократичния режими – заробват своите граждани и ги принуждават да живеят в бедност. В много африкански страни жизненият  стандарт се измерва с един – два долара на ден. В Северна Корея десетки хиляди умират от глад. В Куба хора загиват в опитите си да доплуват до свободата си в САЩ. Милиони потиснати от режимите хора по целия свят желаят да имигрират в Свободния Свят. Но кой в капиталистическия свят желае да имигрира в Камбоджа?

Какво прави възможен невероятният успех на капитализма?

Кои принципи обясняват факта, че най – великите духовни и материални открития на човечеството – парната машина, киното, телефона, телеграфа, електричеството, романът, автомобилът, симфонията, самолетът, радиото, телевизията, компютъра, интернет и безброй животоспасяващи лекарства – са създадени в условията на капитализъм?

Простият отговор е – Свободата.

Когато хората са свободни да преследват собствения си интерес, да използват свободно умовете си за подобряване на собствения си живот, те са невероятно продуктивни. Политическата и икономическа свобода на капитализма освобождава най – добрите умове и най – амбициозните хора да строят, създават, изобретяват и подобряват човешкото битие.

Най – великият изобретател Томас Едисън в своята лаборатория в Менлоу Парк е разработвал  проектите си, за да печели. Той, както  и много от другите велики изобретатели и индустриалисти, чиито открития са спомогнали за повишаване на жизнения стандарт, се е наслаждавал на голямо богатство. Оставени свободни – в капиталистическото общество – да създават, произвеждат и строят за лична изгода, хората като него постепенно са издигнали благосъстоянието на всички.

Съзнанието

Тук има един по – дълбок принцип: Капитализмът е система на ума. Умът е основният инструмент за оцеляване на човека както крилете за птиците. Само и единствено благодарение на средствата на рационалното мислене и продуктивната работа човекът може да повиши жизнените си стандарти и продължителността на живота си. Но умът не функционира под натиск. Натискът парализира креативността. Умът не може да бъде поробен. Капитализмът процъфтява, защото е единствената система на свободни умове, свободни личности и свободни пазари.

Най – големите мислители и дейни мъже в историята – от Аристотел до Джон Лок, от Томас Джеферсън до Адам Смит, Лудвиг фон Мизес, Фридрих фон Хайек и Айн Ранд са припознали, защитавали и възхвалявали свободата на човешкия дух. Те са разбрали, че когато личността е потисната, рационалното мислене е задушено и следва тъмнината на варварщината. Но когато хората са свободни да мислят и да действат според убежденията си, когато съзнанието е освободено, Ренесансът и Просвещението са възможни. Свободата е свобода на ума. Потисничеството е потисничество над ума.

Универсален и неизбежен

Не е случайно, че най – свободните периоди от човешката история са свидетели на най – великите постижения. От Златния век на Атина до Ренесанса, до технологичните и индустриални открития в САЩ, свободата на човешкия ум е довела до невероятни открития във философията, изкуствата и науката.

Това е обещанието и възможността на капитализма. Това е Капиталистическият Възглед. Той е нашият възглед.

Освободете човешкия ум и се наслаждавайте на представлението на неговия напредък. Наслаждавайте се на красотата на създадените скулптури, картини и симфонии, полетете с героите на романите, учудвайте се на философския, научен и технологичен прогрес.

Западът прогресира културно и икономически, защото почита човешкия ум и естествените индивидуални права. Това са неизбежните предпоставки за човешкия прогрес. Ако искаме да се възродим културно, трябва да защитим каузата на политическата и икономическа свобода.

Сегашната в Третия свят гладуват милионите хора, както са гладували в Европа през средните векове. Телата и умовете на хората са потискани от политически диктатори. Дайте им свобода – и ще им дадете живот. Те могат да видят сами предимствата на това, което е постигнал Западът. Когато институционализират свободата, ще пожънат и постиженията на капитализма.

Вашият живот, вашият избор

Капитализмът е най – големият меценат, който човечеството някога е имало. Време е мислещите мъже и жени във всяка държава да разберат този факт и да станат съпричастни със системата на съзнанието и индивидуалните права.

Хора от всички страни, бъдете заедно в своята защита за капитализма. Свят, изпълнен с много  радостни постижения, очаква да бъде заслужен.

Превод: Александър Бухче

ИСК "Атлас" в действие

FAQ

Проекти

Събития

Присъединете се

Запознайте се с нашия екип

Никола Гълъбов

Завършил Националната търговско-банкова гимназия  и Факултета по Икономика в Университета в Дънди, Великобритания, с най-висок успех. Работил като финансов консултант и финансов анализатор в банки и големи международни компании. В момента се занимава с информационни технологии в Ксерокс-България.

 

Емил Йорданов

Старши развоен инженер в най-голямата в България компания за автомобилна електроника Visteon. Собственик на Emil Ltd.

Даниел Бабев

Програмист и предприемач. Живял, работил и учил в България, Португалия, Китай и Хонгконг. В момента се занимава изцяло с биткойн и крипто технологии. Собственик е на онлайн биткойн покер зала Fair Poker

Въпроси и отговори

Какво представлява Института за свободен капитализъм „Атлас”?

Институтът за свободен капитализъм „Атлас” е независимо и неполитическо сдружение, което си поставя идеални цели. Членовете на Института за свободен капитализъм „Атлас” са хора, постигнали успех в своята област чрез труда и инициативността си, а не чрез използване на държавни властови ресурси, корупционни практики и връзки със „сенчести” групировки. Те не съществуват, за да „служат” на другите – цел на техния живот е техният собствен и на семействата им просперитет. Единствено по този начин постепенно ще се издигне благосъстоянието на цялото общество.

Какво представлява капитализмът laissez-faire?

Това е политико-икономическа система, основана върху частната собственост върху средствата за производство, при която ролята на държавата е ограничена до защита на правата на индивидите от използване на физическа сила. Тези права се защитават чрез писмена конституция, ефикасно разделение на властите и най-вече чрез върховенство на закона, чиято основна функция е да въздава справедливост.

Каква е мисията на Института за свободен капитализъм „Атлас”?

Мисията на Института за свободен капитализъм „Атлас” е моралната защита на капитализма. Моралната защита на капитализма се основава на идеята, че индивидът е в правото си да служи на своето собствено добро. Една убедителна визия за общество, основано на индивидуализма, може да бъде постигната единствено чрез трансформиране на борбата за свобода в морална защита на капитализма. Днес, когато много правителства убеждават обществата си, че капитализмът е нестабилна система, осъдена периодично да преживява такива и дори още по-сериозни кризи, и лансират възгледа, че държавата трябва да играе по-голяма роля в икономиката, капитализмът се нуждае именно от морална защита. Има право на нея, защото по природа е морален. А тъй като се основава на доброволни договаряния между хората – и благороден. Защитавайки моралното превъзходство на капитализма, ние защитаваме себе си, своя труд, и своето и на децата си бъдеще.

Каква е идейно-философската основа на Института за свободен капитализъм „Атлас”? В какво вярват неговите членове?"

Повече от 20 години капитализмът в България се представя изопачено, за да се дискредитира. А капитализмът е единствената социална система, признаваща индивидуалните права. Институтът за свободен капитализъм „Атлас” ще работи за създаването на общество, в което интелектуалният елит на нацията е здраво стъпил върху реалността и е в състояние да генерира полезни, практически изпълними идеи, а хората на бизнеса имат морално аргументирана обосновка на дейността си и на принципите, от които се ръководят в деловото си ежедневие.

Какви са целите на Института за свободен капитализъм „Атлас”?"

  • Подпомагане разбирането и утвърждаването на принципите на разума, рационалния личен интерес, индивидуалните права и капитализма laissez-faire.
  • Подпомагане утвърждаването на свободното предприемачество и частната инициатива като основно средство за личния и обществен напредък.
  • Осъществяване на независим граждански мониторинг над държавни, областни и общински органи и институции.

Как ще осъществява Институтът за свободен капитализъм „Атлас” своите цели?

Чрез 1. Разработване на образователни програми, чрез които институтът ще намира, обучава и подпомага желаещите задълбочено да разберат идеите на капитализма laissez-faire и разработените от ИРКА проекти. 2. Издаване на печатни материали за популяризиране на идеите, дейностите и научно – изследователската дейност. 3. Обучителни и издателски програми, чрез които идеите на капитализма laissez-faire ще се разпространяват и приложат в обществото. 4. Провеждане, възлагане и подпомагане на проучвания и научни изследвания върху философията на Айн Ранд – обективизма. 5. Публикации в български и чуждестранни периодични издания, както и издаването на собствен ежемесечен бюлетин. 6. Изготвяне и поддръжка на интернет сайт, цялостно интернет и медийно присъствие на ИРКА, позволяващо на всеки достъп до информацията за дейността му. 7. Организиране и провеждане на симпозиуми, семинари, конференции, лекции, работни практики и други национални, и международни срещи, насочени към реализиране и подпомагане на целите на ИРКА. 8. Разработване – самостоятелно и съвместно с други български и международни организации, имащи сходни цели – на нови концепции и стратегии за развитието на свободния пазар в страната. 9. Създаване и поддържане на ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРАКТИКИ – за изследвания, обучение и практики в страната и чужбина.

Имате други въпроси?

Copyright © 2016, Институт за свободен капитализъм "Атлас". При цитиране и препубликуване на статии от сайта позоваването на източника е задължително.
X